POSILŇOVACIE ZARIADENIA

Rovná lavička na tlaky v ľahu K01

Rovná lavička na tlaky v ľahu K01

Rozmery (š x d x v): 1000 mm x 1300 mm x 1170 mm

Rovná lavička na tlaky v ľahu K01a

Rovná lavička na tlaky v ľahu K01a

Rozmery (š x d x v): 1230 mm x 1300 mm x 1170 mm

Rovná lavička na tlaky v ľahu K01b

Rovná lavička na tlaky v ľahu K01b

Rozmery (š x d x v): 1230 mm x 1300 mm x 1170 mm

Rovná lavička na tlaky v ľahu K01c

Rovná lavička na tlaky v ľahu K01c

Rozmery (š x d x v): 1230 mm x 1800 mm x 1170 mm

Rovná lavička na tlaky v ľahu - dolu K02b

Rozmery (š x d x v): 750 mm x 1500 mm x 1170 mm

Rovná lavička na tlaky v ľahu - hore K03

Rovná lavička na tlaky v ľahu - hore K03

Rozmery (š x d x v): 750 mm x 1500 mm x 1300 mm

Rovná lavička na tlaky v ľahu hore s opierkou K03c

Rozmery (š x d x v): 1230 mm x 1500 mm x 1300 mm

Lavička rovná K04

Rozmery (š x d x v): 600 mm x 1800 mm x 600 mm

Lavička šikmá sklopná K05

Rozmery (š x d x v): 450 mm x 1100 mm x 450 mm

Lavička K06

Lavička K06

Rozmery (š x d x v): 450 mm x 850 mm x 800 mm

Lavička na posilňovanie brušného svalstva K09

Lavička na posilňovanie brušného svalstva K09

Rozmery (š x d x v): 600 mm x 1500 mm x 800 mm

Lavička na posilňovanie brušného svalstva K10

Rozmery (š x d x v): 450 mm x 1800 mm x 950 mm

Lavička univerzálna K28

Rozmery (š x d x v): 700 mm x 1600 mm x 1200 mm

Pulóver K104

Pulóver K104

Rozmery (š x d x v): 1000 mm x 1100 mm x 1700 mm

Rotana v sede a stoji K17

Rotana v sede a stoji K17

Rozmery (š x d x v): 700 mm x 1300 mm x 1300 mm 

Rotana v sede K18

Rozmery (š x d x v): 1100 mm x 1350 mm x 1700 mm

Hyperextenzia K21

Hyperextenzia K21

Rozmery (š x d x v): 700 mm x 1200 mm x 800 mm

Hyperextenzia nadstaviteľná K111

Rozmery (š x d x v): 700 mm x 1300 mm x 800 mm

Kladkový systém K30

Kladkový systém K30

Rozmery (š x d x v): 600 mm x 800 mm x 2200 mm

Kladkový posilňovač brušného svalstva - chrbát K44

Kladkový posilňovač brušného svalstva - chrbát K44

Rozmery (š x d x v): 900 mm x 1600 mm x 1700 mm

Kladkový posilňovač prsného svalstva K46

Kladkový posilňovač prsného svalstva K46

Rozmery (š x d x v): 900 mm x 1600 mm x 1700 mm

Kladkový posilňovač prsného svalstva - tlaky K47

Kladkový posilňovač prsného svalstva - tlaky K47

Rozmery (š x d x v): 1500 mm x 1950 mm x 2100 mm

Kladkový posilňovač chrbtového svalstva - príťahy K48

Kladkový posilňovač chrbtového svalstva - príťahy K48

Rozmery (š x d x v): 750 mm x 2000 mm x 1800 mm

Kladkový posilňovač chrbta z dola K49

Kladkový posilňovač chrbta z dola K49

Rozmery (š x d x v): 800 mm x 2200 mm x 2170 mm

Tlaky v sede - ramená K31

Rozmery (š x d x v): 1400 mm x 1500 mm x 1700 mm

Tlaky v sede, ramená, duál K98

Tlaky v sede, ramená, duál K98

Rozmery (š x d x v): 1200 mm x 1500 mm x 1300 mm

Tlaky v sede, prsia, duál K100

Rozmery (š x d x v): 1300 mm x 1400 mm x 2000 mm

Tlaky v sede, prsia duál, tehličky K101

Tlaky v sede, prsia duál, tehličky K101

Rozmery (š x d x v): 1300 mm x 1400 mm x 2000 mm 

Legpress horizontálny K61

Rozmery (š x d x v): 1300 mm x 2300 mm x 1700 mm

Legpress, stepper, tehličky K62

Legpress, stepper, tehličky K62

Rozmery (š x d x v): 750 mm x 2300 mm x 2000 mm

Legpress, tehličky K63

Rozmery (š x d x v): 900 mm x 1800 mm x 1800 mm

Multipress K33

Rozmery (š x d x v): 2300 mm x 1800 mm x 2200 mm

Multipress pohybový K34

Rozmery (š x d x v): 2300 mm x 1800 mm x 2400 mm

Biceps K93

Rozmery (š x d x v): 900 mm x 1100 mm x 1700 mm

Triceps s opierkou K95

Rozmery (š x d x v): 1200 mm x 1500 mm x 1750 mm

Triceps horizontálny K96

Triceps horizontálny K96

Rozmery (š x d x v): 1100 mm x 1300 mm x 1750 mm

Ramená K97

Rozmery (š x d x v): 700 mm x 1100 mm x 2000 mm

Ramená K114

Rozmery (š x d x v): 700 mm x 850 mm x 1800 mm

Chrbát - veslo s opierkou K36

Rozmery (š x d x v): 1100 mm x 1500 mm x 1350 mm

Chrbát zhora K50

Chrbát zhora K50

Rozmery (š x d x v): 650 mm x 1300 mm x 1800 mm

Chrbát zdola duál K51

Chrbát zdola duál K51

Rozmery (š x d x v): 1100 mm x 1100 mm x 2050 mm

Brucho - sklopy K45

Brucho - sklopy K45

Rozmery (š x d x v): 1100 mm x 1300 mm x 1700 mm

Lýtky v sede K65

Rozmery (š x d x v): 600 mm x 1000 mm x 700 mm

Lýtka v stoji K66

Rozmery (š x d x v): 700 mm x 1000 mm x 1700 mm

Lýtka v predklone K67

Lýtka v predklone K67

Rozmery (š x d x v): 700 mm x 1700 mm x 1700 mm

Prednožovanie a zanožovanie K52

Rozmery (š x d x v): 700 mm x 2100 mm x 1800 mm

Prednožovanie K53

Rozmery (š x d x v): 800 mm x 1350 mm x 1950 mm

Zanožovanie K54

Zanožovanie K54

Rozmery (š x d x v): 800 mm x 2200 mm x 1950 mm

Zanožovanie v stroji K55

Rozmery (š x d x v): 700 mm x 1300 mm x 1700 mm

Prednožovanie - D - Lux K91

Rozmery (š x d x v): 900 mm x 1100 mm x 1700 mm

Zanožovanie - D - Lux K92

Rozmery (š x d x v): 900 mm x 1300 mm x 1700 mm 

Zakopávanie K105

Rozmery (š x d x v): 700 mm x 2250 mm x 1700 mm

Abduktor K56

Rozmery (š x d x v): 1400 mm x 1400 mm x 1700 mm

Abduktor - Adduktor K58

Rozmery (š x d x v): 1400 mm x 1400 mm x 1700 mm

Abduktor - adduktor K58a

Rozmery (š x d x v): 1400 mm x 1400 mm x 1700 mm

Abduktor - adduktor v stoji K59

Rozmery (š x d x v): 700 mm x 1000 mm x 1800 mm

Adduktor K57

Adduktor K57

Rozmery (š x d x v): 1400 mm x 1400 mm x 1700 mm

Adduktor K57

Adduktor K57

Rozmery (š x d x v): 1400 mm x 1400 mm x 1700 mm

Adduktor K57

Adduktor K57

Rozmery (š x d x v): 1400 mm x 1400 mm x 1700 mm

Hack s opierkou na plecia K60

Hack s opierkou na plecia K60

Rozmery (š x d x v): 1300 mm x 2250 mm x 1650 mm

Sissi - drep K107

Sissi - drep K107

Jednoveža K38

Jednoveža K38

Rozmery (š x d x v): 3600 mm x 600 mm x 2250 mm

Veža s protismernou kladkou K39

Veža s protismernou kladkou K39

Rozmery (š x d x v): 3500 mm x 3500 mm x 2300 mm

Kladkový systém K30

Kladkový systém K30

Rozmery (š x d x v)
600 mm x 800 mm x 2200 mm

Stôl na pretláčanie

farba RAL